33 metai

advokatės praktikos

Svarbu

ne technologijos, o patirtis

„Tūkstančio

mylių kelionė prasideda mažu žingsneliu“ - kiniečių patarlė

Atstovavimas teismuose civilinėse ir administracinėse bylose

Dokumentų ruošimas: pareiškimai ir skundai teismui, įvairios sutartys ir kiti 

Teisinės pastabos

Šioje internetinėje svetainėje pateikti duomenys yra išimtinai informacinio pobūdžio. Jos turinys nėra ir negali būti laikomas profesionalia konsultacija. Neprisiimame jokios atsakomybės už asmenų veiksmus, kurie bus padaryti atsižvelgiant ir pasinaudojant svetainėje pateiktais duomenimis.

Informacija apie klientus nenaudojama reklamos tikslais. Šioje internetinėje svetainėje pateiktos informacijos naudojimas galimas tik esant rašytiniam sutikimui, kurį galima gauti kreipiantis el. pašto adresu ina.navickiene.lex@gmail.com.

Slapukai ir asmens duomenų apsauga. Svetainėje nenaudojami slapukai ir nekaupiama jokia asmeninė informacija. Per svetainę gautos užklausos nėra kaupiamos ir į jas atsakius yra ištrinamos.